ساعت صفر و صفر دقیقه!

ساعت صفر و صفر دقیقه و صفر ثانیه! کسی نیست و گر هست گوش شنیدنش نیست این آسمان تا خود صبح هم که ببارد مرهم درد های تو نخواهد شد ساعت صفر و صفر دقیقه و چند ثانیه! آدمهای بی ربط حرف های با ربط می زنند این معادله دو طرفه نیست بسا که ربط […]

بی هیچ حرفی

بالا بلند لحظه را تنها همین یک لحظه را برای من شو و دیگر هیچ … هیچ…. هیچ مگو! بی هیچ حرفی و  کلامی عشق را چه احتیاج به بیان؟ وقتی تو هستی و من تنها تو تنها من تنهای تنها بالا بلند لحظه را تنها همین یک لحظه را آغوش بگشا با من یکی […]

خوب دیدن ، خوب دیده شدن

تظاهر می کنم به خوب دیدن خوب دیدنت بیشتر از آنچه فکرش را بکنی وانمود می کنی برای دیده شدن خوب دیده شدن بیشتر از آنچه فکرش را بکنم تظاهر می کنیم وانمود می کنیم چشمانمان را می بندیم و ای کاش نمی بستیم

به مازیار . م :

رفیق! اشتباه بزرگی بود تکان دادن دنیا با دستان من و تو ، آنهم تک و  تنها و صد البته خالی! وقتی سد بزرگی بر سراهت بستند یا راکد بمان و بگند و یا برو این را منطق ماشینی امروز می گوید بعضی صفر های زیادی برای باز کردن پیش رو دارند ف   ، […]

پرنده ی کوچک

روزگارم به سان پرنده ی کوچک تنهایی است که اگرچه به ظاهر آزاد  ، لیک جایی برای رفتن ندارد وقتی قفس یگانه جایگاهی است که به آن خو کرده ای وقتی تک تک میله های قفس  رفیقان غم  و شادی هایت بوده اند آزادی چه معنا می دهد؟ پرنده بودن را و آزادی را گاهی […]

سایه ها

عزیزکم رازها همچو انسان هایی هستند که تنها سایه شان را می بینی   گنگ و مبهم و                          راز آلود و امروز میان ما سایه ای است که دیدنت را از چشمانم دریغ می دارد هیچ نمیدانی چشمانم چقدر روشنای رویت را بی تابی می کنند بشکن این حصار سایه ها را – – […]

سایه وار

    من تو . . . سا یه ای که  انگار هیچ وقت خیال واقعی شدن ندارد حرف هایی که در برزخ گفتن یا نگفتن دست به گریبان سکوت می شوند آه می شوند و سرانجام یک خاطره نازنینم!  تا کی  به این عشق سایه وار دل  خوش کنم؟ – – – – – […]