سایه وار

 

 

من
تو . . .
سا یه ای که  انگار هیچ وقت خیال واقعی شدن ندارد
حرف هایی که در برزخ گفتن یا نگفتن دست به گریبان سکوت می شوند
آه می شوند
و
سرانجام یک خاطره
نازنینم!  تا کی  به این عشق سایه وار دل  خوش کنم؟

– – – – – – – – –
عکس از Ennas

5 thoughts on “سایه وار

  1. Ennas says:

    هیچ اگر سایه پذیرد ما همان سایه ی هیچیم
    _____________________________
    میگم این عکس چه صاحب خوشگلی باید داشته باشه ….خوش به حالت که همچین دوستایی داری سایه اشونم قشنگه

  2. باران says:

    عشق ها سایه ی نیاز اند وچون نیازی کوچ کند سایه اش نیز به دنبال ان… د دلخوش چیزی باش که ماندنی است,مثل یک دوست داشتن عمیق…,این بار خودت هستی و دوست داشتنت! و سراسر, پیروزی با تو خواهد بود.. بی انکه خودت خواسته باشی!

Comments are closed.