راه ناگزیر…

وقتی حرفی برای گفتن نمانده و حتی کور سوی امیدی نیز رفتن راه ناگزیر می شود باید بروی از  نزد تمام چشم های آشنا از میان تلنگر خاطرات تلخ و شیرینت گم شوی میان خویشتن گم شوی تا پیدا شوی جور دیگری جوری بهتر از دیروز و این رفتن اما همیشه سخت است سخت است […]

ترس

می ترسم از در و دیوار و هرچه یاد آور توست . .می ترسم از چهره ها حرف ها و جملات عاشقانه ای که قصد پر کردن جای خالی ات را دارند… . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  […]

بی کسی

پرسه های کوچه به کوچه قدم های بی هدف اینجا در این ظلمت شب مردی درمی نوردد بی کسی خود را   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +موسیقی زمینه این پست آهنگ […]

حرف های نگفته

1.وقتی بوی گل های رنگ و وارنگ را می شود در یک قوطی فلزی خوش رنگ لعاب پیدا کرد وقتی پول می دهی و آغوشی گرم و نرم و دوستانه می خری حالا دیگر چه فرق می کند از حس خوب شب بوها  بگویم و عطرشان یا لذت هم آغوشی های از سر دوست داشتن… […]

حرف‌های نگفته

میان این همه دود کنج این کافه درد مشترک تو را با من چگونه باید کشف کرد اینکه اتفاق می افتد چیزی در اعماق قلب تو نیز وقتی چشم میدوزی در چشمانم؟  . این دوست داشتن ها این اسیران همیشگی نگفتن این اما و اگر های مزخرف پس کی بی خیال ما می شوند؟ این […]

کتاب عاشقانه ها

سر می گذارم به روی زانوانت تا باز هم بخوانی قصه ی تمام عشق های کهن را دفتر چهار یا هشت چه فرق می کند؟ تو کتاب تمام عاشقانه های منی . . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +موسیقی زمینه این […]

دختر همه‌ی هوس ها

  دختر همه ی هوس ها دلک بی شیله پیله ات برای من دسته ورق های بازی و هرچه دارم فدای تو باد می شوم می پیچم به موهایت اسمت را هم می گذارم میان اسرار فقط تو بدانی و من آری! با من باشد اگر دلت… . . *برداشتی آزاد از ترانه آب دریا […]

حال من و تو

حال من و تو حال عقربه های ساعتی است که مدام از پی هم می دوند تا شاید مگر معجزه ای شود و ساعتی یکبار یکدگر را در آغوش کشند هر چند برای لحظه ای لحظه ای  هرچند کوتاه اما فراموش نشدنی از همان لحظه ها که نمیتوان از کنارشان گذشت به همین سادگی ها […]

بعد تو

نگاه می کنم که چه آرام گم می شوی در امتداد جاده . . و حالا بعد تو من می مانم و من با یک بغل خاطره . . بعد تو اما تمام بوسه ها فقط طعم رژ لب می دهند و بوی هوس چقدر حیف که بعد تو نمی شود کسی را دوست داشت […]