رویای سر زده

عزیز دل

رویای سر
زده

عاشقم میکنی
که چه؟

مگر نه
اینکه یک روز تو
  هم
می روی

با
تمامی لبخند
های
حک شده بر لبانت

مثل تمامی
آنان که یک روز  دست عشقشان را گرفتند و رفتند

مگر نه
اینکه تو هم روزی خاطره می شوی؟

3 thoughts on “رویای سر زده

 1. مژده says:

  رویا رو ما آدما می سازیم… رویاها برامون انتظار می سازن بعد به خودمون می آیم و می بینیم …….شاید این رویا از اول به خاطره بوده !

 2. صدرا says:

  سر کلاس ادبیات معلم گفت فعل رفتن رو صرف کن گفتم :
  رفتم …رفتی …رفت …
  ساکت می شوم ، می خندم ، ولی خنده ام تلخ می شود معلم داد می زند :
  خوب بعد ؟
  ادامه بده و من می گویم :
  رفت …رفت …رفت رفت و دلم شکست …
  غم رو دلم نشست

Comments are closed.