لالستان!

اینجا لالستان است ، مردم لالستان نه اینکه زبان ندارند نه ! نمی دانند زبانشان به چه کار می آید یک روز خیلی سال پیش یکیشان تصمیم گرفت چند روزی از سر تفریح هم که شده صدای اطرافیانش را نشنود تا کم کم این عادتی شد برای اینکه هیچ حرفی را نشنود و این مرضی […]

نوش حیات که نه!

بادی و طوفان  این کاشانه راخراب که نه ویران که نه نیست و نابود می کنی   بارانی و سیل این زمین را طراوت که نه درختان را نوش حیات که نه سبزی را به اعماق تاریک سیاهی می بری     قطره ای و ….. خاکی   و …….