نیاز مبرم

تو فرشته ای

سمبلی از برای زیبایی

چشمانت

تنت

همه و همه

تداعی گر هر چه خوبی است

 .

من اما خسته ام

از تو، خودم

از در و دیوار و هرچه هست ….خسته ام

من نیاز مبرم دارم تا بمیرم…

.

.

– – – – – – – — – – – – – – –  – – – –  – – – – – –

+ موسیقی متن این پست آهنگ Angel Of Hope  از ساخته های Omar Akram می باشد.