جرقه ی بخش موسیقی این سایت برای استفاده همگان از دوران وبلاگ نویسی در بلاگفا زده شد. آن روزها هر هفته آهنگی برای زمینه وبلاگ انتخاب می کردم که دو سه تایی از آنها مقبول بازدید کنندگان قرار گرفت و متقاضی پیدا کرد.

این روند در اینجا نیز جسته و گریخته به همین منوال ادامه داشت تا سرعت  اضافه شدن آهنگ ها افزایش پیدا کرد و برای هر نوشته ای متناسب با حال هوای شخصی خودم در حین نوشتن آهنگی جداگانه قرار داده و به مرور زمان آهنگ ها برای استفاده عموم منتشر شد.

تذکر ضروری: آهنگ های این بخش بدون اجازه نشر از صاحبان اثر و با هدف آشنایی بیشتر خوانندگان وبلاگ با آثار مختلف موسیقیایی  و آشنا ساختن ذائقه ی آنان با گونه های مختلف موسیقی قرار داده شده و مسلما برای پایمال نشدن حقوق مادی صاحبان این آثار امکان دانلود آهنگ ها وجود ندارد.