شاید خیلی دور شاید خیلی نزدیک

شاید خیلی دور

شاید خیلی نزدیک

بار ها گفته ام

جاده ها ملاک مناسبی نیستند

برای سنجش فاصله ها

 

گیرم که تو آن گوشه ی دنیا و من… این گوشه

در آغوشم جا گرفته ای انگار

وقتی هر تصویر و اتفاقی

هر لحظه

 فریاد می کند

خاطره ای مشترک را

 

وقتی روحمان در هم گره خورده

وقتی هر ثانیه وجودت را حس می کنم

فاصله چه معنا می دهد؟

 

اینجا نیستی

اما شاید بشود گفت نزدیکی

نزدیکتر از نزدیک

و این نزدیکی اگرچه شیرین

اما به غایت کلمه سخت است و جان فرسا…

 

 

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

+موسیقی متن این پست آهنگ Sparrow  Melancholy اثر  Adam Hurst  می باشد.