دخترک چشمانش دنیاست

دخترک چشمانش دنیاست

 

دخترک چشمانش دنیاست

دنیای حرف های نگفته

کتاب اگر بود

می شد هزار و یک شب

هزار شهرزاد، قصه می گفت در چشمانش

 

دخترک لبانش راز سر به مُهر

صندوق اگر بود

می شد صندوقچه اسرار

هزار راز مگو دفن می شد بر لبانش

 

دخترک گیسوانش بلند

کمند اگر بود

اژدها افکن بود در دستان بهرام

 

دخترک تنش از خاک

یا خاکستر

آتش است اما

آتش اگر بود می شد زادبوم سیمرغ

 

اگر رویا بود

شیرین ترین می شد

رویای یک نیمه شب تابستانی

 

دخترک شعر است

شعری بی انتها

شعری که هیچ شاعری نگفته

غزلی که سروده نشده

 

دخترک

آرام جان است

نه!

جان است

 

– – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – –  — – – – – – – – –

پی نوشت: موسیقی پیشنهادی این پست تا بیکرانه دور دست اثر کیهان کلهر