بهانه

گلم

دلم

کافه، میز ، نور

بهانه ای بیش نیست

از برای با تو بودن

برای از تو شنیدن

و برای از تو گفتن

هفته ای یک بار پشت آن میز

زیر آن نور

تمام تلاش خود را می کنم که از تو بگویم و از عشقم

و باز

همیشه زمان کم می آورم

 

5 thoughts on “بهانه

Comments are closed.