ترس

می ترسم از در و دیوار و هرچه یاد آور توست . .می ترسم از چهره ها حرف ها و جملات عاشقانه ای که قصد پر کردن جای خالی ات را دارند… . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  […]