تصویر ذهنی

چشم هایت سیاه زلفت دو تا و لب ها به غایت کلمه سرخ و گرم این ها همه و همه تصویری است که من ساخته ام از چشمانی قهوه ای و لب هایی که نه گرم و نه سرخ بلکه بیشتر به سردی زمستان می مانند! ————————————————————— + برای راحتی دوستان، از این پس آهنگ […]

این که باشی-این که نه

گم می شوم اینجا میان دود و  فنجانی قهوه کنج این کافه ی لعنتی میان این عاشقان باری به هر جهت اینان که عشق می کنند تن لخت را میان این ثانیه های در گذر میان این روزگار براستی چه فرق می کند که این اینجا این که باشی این که نه تنهایی مرا هیچ […]