حتی برای لحظه ای

بیا و با من باش برای من شو از عشق بگو و هر آنچه در کنار تو خوب، خوب است بیا و با من یکی شو روح شو فکر شو و شاید کمی بیشتر حتی برای لحظه ای اگرچه کوتاه چه زیبا جا خوش کرده ای به آغوشم چه شیرین هنوز هم طعم لبانت عسل […]

فقط بگو

رسوخ می کنی ناگهان در تار و پودم تنم فکر می شوی به ذهنم روح به جانم راست بگو بگو تو عاشق تری یا من؟ نیست می شوم برای تو هیچ که نه هیچ تر  از هیچ می شوم برای تو فقط بگو یک کلام بگو تو عاشق تری یا من؟   ————————————————— + این […]

افلاطون و دوست داشتن هایش

اگر بخواهیم منطقی باشیم عشق های یک طرفه راه های دور و دراز و  بی انجامند این را منطق ماشینی امروز می گوید منطقی که  دیوانگی می خواند افلاطون را  و عشق ورزیدنش را یک عمر به پای عشق سوختن و دم بر نیاوردن آنهم  کاملا یکسویه عملی است که هیچ توجیهی برایش پذیرفته نیست […]