یک سیب!

  من و تو دو نیمه ی یک سیب هستیم          سیبی که درست از وسط به دو نیم شده باشد   اما…                   یک نیم سالم و دیگری کرم زده…!  

تنها خیال می کنیم که ….

سیاهی ، تو  ، من و امثال من و تو ! ببین خیلی ساده است ، من و تو هم مثل خیلی از آدم های اطرافمان در سیاهی دست و پا می زنیم و تنها خیال می کنیم که از بقیه کمی به روشنی نزدیک تریم . آفتابی پیش رویمان بود که سالها برای رسیدن […]